<div>Onze missie en waarden</div>

<div><p class="mb-24">De belangrijkste leverancier van veilige sluitingen, componenten en accessoires zijn voor fabrikanten van industriële verpakkingen en vulstoffen wereldwijd.</p><p class="mb-24"> We hebben een uitgebreid netwerk van verkoopcentra en productiefaciliteiten om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De inherente veiligheid van onze sluitsystemen werkt als een bescherming voor het milieu, terwijl de kwaliteit van de sluitingen bijdraagt aan de integriteit van de container. Wat het product ook is, ons sluitsysteem beschermt de inhoud door het risico op morsen te verminderen en daardoor het milieu te beschermen tegen de gevaren van vervuiling.</p><p class="mb-24"> Over de hele wereld zijn honderden miljoenen containers beveiligd met onze sluitsystemen, die we hebben ontwikkeld en verbeterd in samenwerking met vatenfabrikanten, vullers, reconditioners en gebruikers.</p></div>
hero image